Wydawca treści Wydawca treści

Lasy HCVF

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych- zidentyfikowane według kryteriów HCVF (High Conservation Vaule Orestes) adoptowanych do warunków Polski przez Związek Stowarzyszeń" Grupa Robocza FSC Polska"

Lasy będące HCVF (skrót od angielskiej nazwy: High Conservation Value Forests- polska nazwa: Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych) są wyznaczane w oparciu o „ Kryteria wyznaczania Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych  w Polsce" Adaptacja do warunków Polski, lipiec 2006r. autorstwa: Związku Stowarzyszeń Grupa Robocza FSC-Polska

1.      Kryteria wyznaczania lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF) w Polsce dostępne są na stronie : http://pl.fsc.org/w zakładce http://pl.fsc.org/files/Definicje_HCVF_w_Polsce.pdf

2.      Powierzchnia poszczególnych kategorii lasów HCVF w Nadleśnictwie Leśny Dwór- plik w załączniku.

3.      W plikach załączników dostępne są również mapy poszczególnych kategorii HCVF.

W dniach 24.03. - 08.04.2014r. Nadleśnictwo Leśny Dwór przeprowadziło procedurę konsultacji społecznych dotyczących lasów kluczowych dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności (Kat. 6).

Wszystkich zainteresowanych informujemy, że wszelkie uwagi oraz propozycje dotyczące nowych obszarów HCVF można nadal zgłaszać do nadleśnictwa. Wszelkie opinie, propozycje i uwagi dotyczące powyższych obszarów prosimy zgłaszać do pani Alicji Romanowskiej tel. 59-8131-250, email alicja.romanowska@szczecinek.lasy.gov.pl

Materiały do pobrania: