Lasy HCVF

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych- zidentyfikowane według kryteriów HCVF (High Conservation Vaule Orestes) adoptowanych do warunków Polski przez Związek Stowarzyszeń" Grupa Robocza FSC Polska"

Certyfikaty

Nadleśnictwo Leśny Dwór informuje, iż Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku posiada certyfikaty dobrej gospodarki leśnej.