Lista aktualności Lista aktualności

Jak się Pan ma - Panie Bobrze ?

Bóbr gatunek ceniony w dawnej Polsce ze względu na skóry, mięso a także tzw. „strój bobrowy” – wydzielinę gruczołów płciowych, której przypisywano cudowne właściwości lecznicze.

Jednym z najstarszych przekazów o tym gatunku jest jedna z bajek Ezopa. Przedstawiony w niej gryzoń, osaczony przez myśliwych, w obawie o swoje życie, postanawia odgryźć sobie wspominane wyżej gruczoły by stać się  w oczach polujących bezwartościowym łupem, niegodnym ich uwagi. Dla dociekliwych łacińskie określenie bobra brzmi „castor". Ale oczywiście to tylko bajka.!?

Bóbr w Polsce.

 Badania wykazały iż jego bytność, można odnotować  na naszych ziemiach w 7-5 w pne. (czyli 10 tys. lat temu). Gościł wtedy na „naszych" stołach – a właściwie nad ogniskami, , a jego futerko ogrzewało naszych przodków. W średniowiecznej Polsce bobry występowały dość licznie na terenie całego kraju. Doceniano je na tyle iż w XI w Bolesław Chrobry zabronił na nie polować na podległych mu terenach łowieckich i ustanowił nawet urząd bobrowniczego który miał sprawować ochronę nad „Królewskimi" bobrami. Od XIII wieku liczebność bobra zaczęła jednak spadać na tyle iż w roku 1881Józef Łoziński, autor monografii bobra, napisał: ... czy i gdzie on dzisiaj u nas istnieje, nie wiadomo. Zdaje się, że należy do zwierząt zupełnie wytępionych, nigdzie bowiem o nim wzmianki nie znajdujemy.

Po II wojnie światowej pierwsze bobry pojawiły się na wschodzie kraju, a od roku 1949 rozpoczęto pierwsze planowe reintrodukcjie na terenie Polski.

Jeszcze do niedawna Bobry w naszym nadleśnictwie były rzadkością. Nieliczna populacja przemieszczała się korytem Słupi  i gdzieniegdzie uważny obserwator znajdował pojedyncze ślady w postaci obgryzionych drzew czy też wykopanych głębokich nor nad brzegiem rzeki. Słupia na długim odcinku jest niezamieszkała co sprzyjało migracjom bobrowych rodzin. Młode osobniki szukając nowego terytorium w górnej części Słupi zaczęły wędrować wzdłuż jej dopływów . Zasiedliły takie rzeczki jak Brodek , Kamienica i wiele innych mniejszych dopływów.

Ich pojawienie zaznaczone jest poprzewracanymi ściętymi drzewami najczęściej topolami , gdyż gryzoń żywi się głównie młodymi pędami drzew oraz wykorzystuje je do budowy zapór wodnych. Zapory takie spiętrzają wodę na wysokość nawet do 1m, co powoduje liczne podtopienia pól, dróg i terenów leśnych.

Ubiegły rok był ubogi w deszcze przez co strumienie jak i małe stawy zaczęły wysychać . Bóbr,  mały inżynier, próbował niwelować klęskę suszy, zalewając przy okazji łąki i pastwiska miejscowych gospodarzy.

Aktualna liczebność Bobra w Polsce wg różnych źródeł oscyluje na poziomie pomiędzy 15 tys.-20 tys. sztuk i miejscowo zaczyna być uciążliwa nie tylko dla rolników ale również drogowców, zarządców wód właścicieli budowli hydrotechnicznych i ludzi mieszkających żyjących w bliskości tam powodziowych. Wynika to z faktu iż dzisiejsze bobry rzadziej budują żeremia a częściej kopią nory, powodując zapadanie się dróg, rozmywanie tam, zapadanie gruntu.

Na terenie Nadleśnictwa Leśny Dwór istnieje wiele miejsc zamieszkanych przez bobrze rodziny. Oczywiście ze względu na umowę z Bobrami (my nie mówimy gdzie mieszkają by ich nie nękano częstymi wizytami, a one ścinają tylko tyle drzew ile potrzebują) nie podamy ich lokalizacji. W zamian możecie obejrzeć zdjęcia wykonane przez jednego z naszych kolegów (zaprzyjaźnionego nie tylko z bobrami) któremu boberki pozwoliły sfotografować się , w jednej ze  swych posiadłości.